FANDOM


VarioLF2 plus
Vario LF2+
VarioLF2 plus v Ostrave
Typ VarioLF2 plus
Výrobca Aliance TW Team
Prototyp(y) 2009
Výroba v rokoch 2009
Vyrobené kusov 1
Technické údaje
Dĺžka (bez spriahadiel) 22 600 mm
Šírka 2 480 mm
Výška skrine 3 185 mm
Pohotovostná hmotnosť 30 000 kg
Max. rýchlosť 65 km/h
Rozchod 1 435 mm
Obsaditeľnosť
Miest na sedenie 52
Miest na státie 91
Motory a elektrická výzbroj
Motory TAM 1003 C/R
Počet a výkon motorů 6×80 kW
Elektrická výzbroj tranzistorová TV Europulse
Napájecí napětí 600 V
Portal Portál Električková doprava

VarioLF2 plus je česká dvojčlánková, čiastočne nízkopodlažná električka vyrábaná Alianciou TW Team, čo je združenie firiem Pragoimex, Krnovské opravovne a strojárne a VKV Praha. Prototyp, ktorý bol vyrobený v roku 2009, je zatiaľ jediným vozidlom svojho typu a je prevádzkovaný Dopravným podnikom Ostrava na ostravskej električkovej sieti. Električka LF2 plus koncepčne vychádza z modelu VarioLF2, od ktorého sa ale zásadne líši novými podvozkami, vďaka ktorým mohla byť znížená výška podlahy vysokopodlažných časti vozidla.

KonštrukciaEdit

VarioLF2 plus je jednosmerné motorové električkové vozidlo. Jeho skriňa sa skladá z dvoch článkov, ktoré sú prepojené kĺbovým mechanizmom na strednom podvozku. Každý z článkov je navyše usadený na vlastnom krajnom podvozku, pričom všetky tri sú hnacie. Konštrukcia i dizajn karosérie (od Františka Pelikána) vychádza z typu VarioLF2. Do každého článku ústia dvoje dvojkrídlové výklopné dvere, u druhých a tretích dverí sa vo vozidle nachádza priestor s výškou podlahy 350 mm nad temenom koľajnice (TK). Tieto dve nízkopodlažné častí zaberajú dohromady 43% dĺžky vozidla. Nad strednom a oboma krajnými podvozky je podlaha električky zdvihnutá na hodnotu 650 mm nad TK, čo je ale oproti vozidlu LF2 zníženie o 210 mm. To bolo docielené novou konštrukciou podvozkov, ktoré sú označené ako Komfort +. V električke LF2 plus tak cestujúci musia prekonať iba jeden schod, vďaka čomu tu nemuselo byť inštalované prídržné zábradlia, ako vo vozoch LF2. Vo výške 650 mm nad TK sa ale nachádza len strednej priechodná ulička, sedačky sú umiestnené na podestách s celkovou výškou 860 mm nad TK. V prednom čele električky sa nachádza uzavretá kabína vodiča, ktorý vozidlo ovláda pomocou ručného radiča. Oproti typu LF2 bol inovovaný riadiaci pult s niektorými novými prvkami, ako sú napr displej s diagnostikou električky a obrazom zo štyroch kamier nachádzajúcich sa v interiéri vozidla. Podľa požiadavky zákazníka môže byť vodičovho kabína doplnená klimatizáciou.

Najväčšou novinkou u električky VarioLF2 plus je použitie nových otočných podvozkov Komfort +. Jedná sa o tuhý rám v tvare H, kolíska podvozku v jeho priečnej časti je hlboko prehnutá, vďaka čomu mohla byť znížená výška stredového nosníka vozidlá a teda aj výška podlahy nad podvozky. Nápravy sú uložené na vonkajších ložiskách, nápravové prevodové skrine sú na ráme zavesené. Použitá kolesá s priemerom 700 mm zapríčiňujú nutnosť existencie podest pod sedadlami (výška podlahy 860 mm nad TK). Podvozky takisto neumožňujú prevádzku na rozchode koľají 1 000 mm, využitie vozov VarioLF2 plus je teda možné iba na rozchodoch normálnom (1 435 mm) a 1 524 mm.

Prevodovka je pomocou kardanové hriadele spojená s trakčným motorom (na podvozku sú dva, každý poháňa jednu nápravu), ktorý je z priestorových dôvodov umiestnený priečne. Oproti typu LF2 boli u električky LF2 plus použité slabšie asynchrónne motory TAM 1003 C / R, čo bolo vynútené práve priestorovými podmienkami (prehnutá kolíska podvozku). Elektrická výzbroj je striedavá typu TV Europulse od firmy Cegelec. Väčšina komponentov výzbroje je umiestnená na streche električky. Elektrický prúd je z trakčného vedenia odoberaný polopantografem, ktorý sa nachádza na streche prvého článku.

Dodávky a prevádzka električiek VarioLF2 plusEdit

Současný stát Město Článek Typ Roky dodávek Počet vozů Evidenční čísla
při dodání
Poznámky Zdroj
Flag of the Czech Republic Česko Ostrava článek VarioLF2 plus 2009 1 1411  

Výroba prototypu električky VarioLF2 plus sa začala v marci 2009, kompletnú voz bol verejnosti prvýkrát predstavený 16. júna toho istého roka na veľtrhu Czech Raildays. Kompletná realizácia vozidlá prebehla v Ústredných dielňach (ÚD) Dopravného podniku Ostrava v Martinovej. Po svojej premiére bola električka prevezená späť do ÚD, kde prebehli statické skúšky a následne technicko-bezpečnostné skúška . 15. júla sa začal skúšobnú prevádzku bez cestujúcich, nasledovaný 2. septembra 2009 skúšobnou prevádzkou s cestujúcimi. [3] Prototyp dostal evidenčné číslo 1411 a hoci je v majetku Dopravného podniku Ostrava, má atypický medeno-strieborný náter a tiež prvky v interiéri (sedadlami, madlá) sú odlišné od ostatných ostravských električiek.


Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku [1] na českej Wikipédii.